Anasayfa2021-03-31T13:49:02+00:00

Sungurlu Teknokent Koleji

Türkiye’nin Yeni Okulları

Neden Sungurlu Teknokent Koleji ?

Kaliteli ortaöğretime erişim, Türkiye için giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama istedikleri şekilde, etkin biçimde katılmaları ve insana yaraşır istihdam olanaklarından yararlanmaları için onlara öncelikle nitelikli bir lise eğitim ve öğretim programı sunmak için yola çıkan TEKNOKENT KOLEJİ; kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunar.

  • Laboratuvar ve Duvarsız Derslik 

  • Üniversiteye Ve Hataya Hazırlayan Eğitim Modeli

  • Kariyer ve İş Bulma İmkanı

Teknokent Koleji Eğitim Vizyonu

Teknokent Koleji olarak lise eğitiminde proje odaklı, Endüstri 4.0 Temelli Eğitim anlayışıyla fen, matematik, teknoloji,bilgisayar bilimleriyle iktisadi ve idari bilimler ve mühendislikle ilgili temel bilgilerin de yer aldığı programın birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı değil bir bütün olarak kavratıldığı eğitim programını hayata geçiriyoruz.

“Hayata Hazırlayan Okul” modeliyle, cağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ahlâklı bireyler yetiştiriyoruz. Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde” (TYÇ) eğitim ve öğretim alması hedeflenmiştir.

İnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle, TEKNOKENT KOLEJİ yenilikçi eğitim programlarıyla öğrencilerini hayata hazırlar. Dünya ölçeğinde eğitime yön verme vizyonuyla; Endüstri 4.0 temelli teknoloji, yazılım ve proje ağırlıklı, bilimsel odaklı eğitim anlayışıyla eğitim programları geliştirir. Öğrencilerini sadece sınavlara  değil, hayata hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirir.

TEKNOKENT KOLEJİ olarak öğrencilerimizi; edindikleri bilgilerden anlam çıkarabilen, bulunduğu ortamı ve yaşadığı çevreyi doğru okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen; alışılmış kalıpların dışında düşünebilen, farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler geliştirebilen, veriye dayalı akıl yürütme ve verilerden çıkarımlar yapabilen, disiplinler arası kavramları anlayabilen ve kullanabilen, problem çözme yeteneklerine sahip, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.

Böylece eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul edip; öğrenciler, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilme sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.

Dersler, mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları ve planlama konularında uygulamaya yönelik olarak atölye ve laboratuvar ortamında işlenir.

Hayata hazırlayan okul modeliyle mesleki becerilerin kazandırılması için usta-çırak, okul-teknoloji ve sanayi işbirlikleriyle teknoloji alanlarının da derslik olarak kullanıldığı üreten okul anlayışını hayata geçiriyoruz. Derslerin sadece sınıflarda, laboratuvar ve atölyelerde değil hayatın her alanında da işlenebildiği “Duvarsız Derslikler” in de kullanıldığı bir derslik modeli.

Kurumsal

Eğitim

Kayıt

Sungurlu Teknokent Haberler

Sungurlu Teknokent kolejinde olan gelişmeleri aşağıdan takip edebilirsiniz.

Kayıt Hakkında Detaylı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

Sungurlu Teknokent koleji hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

    Go to Top